BRITISH ASSET INVESTMENT ACADEMY

představuje unikátní koncept Investiční Akademie, díky němuž se každý stane Komunitním investorem 21. Století.

PŘIHLÁŠKA DO INVESTMENT ACADEMY

CO je INVESTMENT ACADEMY od British Asset?

Alternativní investiční vzdělávání nové doby formou online studia na jehož konci se z posluchače studia stává Komunitní Investor, držitel akcií projektů sdílené ekonomiky. Mezi předměty patří Sdílená Ekonomika, Komunitní investování, Kryptoměny, Neuromarketing a Networking.

PROČ vznikla INVESTMENT ACADEMY?

Otázka není zda být či nebýt investor... protože investorem se musí stát každý, kdo chce zažít stav finanční svobody. Prací ještě nikdo nikdy nezbohatl, jenže... Centrální, regulovaný finanční systém nemá sebemenší zájem na tom, aby lidé dosáhli stavu finanční svobody.

Místo finančního vzdělávání vytváří finanční idioty, kteří slepě a poslušně důvěřují centrálním autoritám, které v zájmu „regulace“ nedovolí masám lidí zbohatnout na investicích a drží je v zajetí systému „peníze za práci.“ Naštěstí centrální finanční systém mele z posledního a stojíme na prahu nové doby, znovu se rozdávají karty.

Souběžně s centrálním, regulovaným finančním systémem běží paralelně alternativní finanční systém, který navrací moc do rukou běžných lidí. Jedná se o systém sdílené ekonomiky, kryptoměn (bitcoin, ethereum, monero a další) a komunitního investování. Tento nový systém není možné regulovat skrze centrální instituce a nabízí pohádkové příležitosti pro investory nové doby.

V Investiční Akademii British Asset se přesvědčíte o tom, že Komunitním investorem se může stát skutečně každý. Důvodem proč vznikla Investiční Akademie British Asset je vzdělat vás v alternativních finančních oborech a umožnit vám tak stát se Komunitním investorem, který dosáhne stavu finanční svobody!

CÍL studia na INVESTMENT ACADEMY? Získat Bonusovou Akcii!

Každý student získá za jeden studijní cyklus privátní britskou akcii projektů British Asset s ročním výnosem 8% a majitelskými právy, 1 týden ubytování v roce zdarma na nejkrásnějších místech planety Země. Chápete? Nejen teoretické studium, které vám přinese cenné informace, které se nikde jinde nedozvíte... Ale za úspěšné studium dostanete privátní akcie s roční dividendou v rámci sdílené ekonomiky!

Samotným studiem se stáváte Komunitním Investorem aneb studium a praxe se spojují. Navíc už během studia si užíváte majitelských práv jako budoucí majitel privátní britské akcie. Tato práva si můžete užít nebo je dále pře prodat a zvýšit tak svůj profit.

JAK funguje INVESTMENT ACADEMY aneb forma studia?

Studium v Investiční Akademii je založeno na kreditovém systému a pravidelném online měsíčním obsahu s bonusovými programy.

Na začátku studia vyplníte přihlášku (viz níže), kde si vyberete cílový kredit a akcii jednoho z projektů British Asset, kterou dostanete po dokončení studijního cyklu. Například akcie typu A projektu Avatar Eco Lodge v Kostarice je za 40 studijních kreditů. Thajský projekt Zendo Spa Resort poté za 60 kreditů. Hodnota jednoho kreditu je 50 britských liber, tedy 1 500 korun.

Za vstup do studia uhradíte na začátku 10% z cílového počtu kreditů jako vstupní poplatek, který se vám započítává do celkového počtu kreditů. V případě projektu Avatar Eco Lodge například 4 kredity, tedy 6 000 (4x 1500) a dále si nastavíte pravidelnou měsíční splátku za studium, počet studijních kreditů, do kterých chcete pravidelně investovat (částkou 1500, 3000 nebo 6000 měsíčně). Nejnižší měsíční splátka je ve výši jednoho kreditu, tedy 1 500 korun. Po úhradě vstupního poplatku dostanete online studijní přístupy k pravidelným měsíčním vysíláním a studijnímu obsahu.

Měsíční kredity se vám sčítají, až dosáhnete cílového počtu kreditů, dostáváte bonusovou privátní britskou akcii daného projektu a tím dochází k ukončení jednoho studijního cyklu. Doslova si na akcii nastřádáte a stává se z vás plnohodnotný akcionář a Komunitní Investor!

Proces dosažení bonusové akcie (uzavření studijního cyklu) můžete také urychlit dokoupením mimořádných kreditů do cílového počtu kreditů. Díky nákupu mimořádných kreditů tak urychlíte studijní cyklus a dostanete dříve svojí bonusovou akcii.

JAK již během studia CESTOVAT a VYDĚLAT na akciích British Asset?

Po dosažení deseti studijních kreditů, máte možnost využít majitelského práva k budoucí akcii, což znamená, že máte nárok na jeden týden ubytování zdarma v konkrétním projektu! Ubytovat se s vámi může dalších tři až pět osob, podle typu projektu, ubytování máte zdarma, hradíte si pouze balíček služeb s jídlem a pitím. Studujete, získáváte kredity na budoucí akcii a cestujete zdarma! Pokud se rozhodnete, že svůj týden ubytování prodáte, například skrze Airbnb, můžete tak na budoucí akcii (opci) vydělat slušné peníze.

PŘIHLÁŠKA DO INVESTMENT ACADEMY

Jak mohu získat KREDITY ZDARMA? Za doporučení Investiční Akademie.

Součástí studia je i předmět „Networking“ (budování sítě kontaktů), kdy vás naučíme, jak využívat síťovou páku na internetu skrze „affiliate marketing“. Každý student Investiční Akademie dostává automaticky svůj unikátní doporučovací kód, který vás naučíme používat v prostředí internetu. Za doporučení Investiční Akademie na jehož základě získáme dalšího studenta, dostáváte kredity zdarma a budujete si svojí síť!

Za každých deset kreditů ve vaší síti, dostáváte jeden bonusový kredit zdarma. Součtem kreditů poté dostáváte bonusové akcie, které vám budou přinášet zisk a majitelská práva. Ve studiu vás naučíme skvělý duplikační systém, díky němuž se posunete ve své cestě za finanční svobodou.

JAK dostanu z bonusové akcie peníze?

Za splnění cílového počtu kreditů (součtem pravidelných či mimořádných kreditů), dostáváte bonusovou privátní akcii projektu British Asset. Tím se stáváte plnohodnotným komunitním investorem v rámci sdílené ekonomiky. Akcie bude napsaná na vaše jméno a registrovaná v Company House Velké Británie.

Jako akcionář získáváte garanci ročního výnosu od 8% ročně a jeden týden ubytování zdarma v roce v daném resortu. Akcii můžete později také se zhodnocením prodat. Akcie vám bude vynášet stabilní výnos 8% ročně, další příjmy můžete získat z prodeje ubytování (pře prodáním vlastních majitelských práv).

Pár nejčastějších dotazů...

Co když nebudu moci pokračovat ve studiu, pravidelně platit kredity?

Nic se neděje, to se může stát každému... požádáte o přerušení pravidelných splátek kreditů a máte šest měsíců odklad. Pokud se vaše situace do té doby nezlepší, je možné se dohodnout na odkupu vašich kreditů jiným zájemcem či pokračovat ve studiu doporučováním a sbíráním bonusových, zdarma kreditů.

Nejedná se v podstatě o prodej akcií na splátky?

Nejedná, i když můžete využívat všech výhod splátkového prodeje. Investujete do vzdělávání, předmětem smlouvy je prodej studijních kreditů. Akcie je bonus společnosti British Asset, který dostanete za úspěšné dokončení studijního cyklu.

Mohu si nastřádat kredity a získat bonusovou akcii pro jinou osobu, například děti?

Ano, je to možné. Po dosažení cílového počtu kreditů, oznámíte jméno akcionáře na nějž bude akcie vystavena a jemu poté budou vypláceny roční dividendy. V případě dětí to může být skvělý dar do života k završené plnoletosti. Jako rodina investujete například 1500 korun měsíčně ve výši 1 kreditu na cílový počet 40 kreditů, což je bonusová akcie na Kostarice. Při odečtení vstupního poplatku ve výši 4 kreditů, dostanete při pravidelném minimálním měsíčním kreditu 1500 bonusovou akcii za 36 měsíců, tedy za 3 roky. Během této doby však můžete s rodinou třikrát na dovolenou s ubytováním zdarma nebo můžete tuto kapacitu prodat a tím si vydělat na splátku kreditů.

Mohu studovat více studijních cyklů najednou, abych dosáhl/a na více bonusových akcií?

V zásadě to možné je, pokud se tak rozhodnete. Obsah studia zůstává vždy stejný, pokud chcete otevřít najednou více studijních cyklů, pak vám v tom bránit nemůžeme a zřejmě chápete svoje studium jako výhodnou investici.

Pokud máte dotazy ohledně projektů British Asset, nejčastější dotazy naleznete na odkaze níže.

Dlouhodobá studijně investiční strategie

Na níže uvedených příkladech vidíte výhodnost studia v Investment Academy British Asset. Již při pravidelném studiu a investici 1 kreditu měsíčně do vašeho alternativního finančního vzdělávání, dosáhnete na bonusovou akcii za tři roky! Během této doby však můžete vydělat na prodeji svých majitelských ubytovacích práv až 45 000 korun, což pokryje vaši investici do vzdělávání ze 75%... Odměnou za nasbírání cílového počtu kreditů je vám bonusová akcie, ze které jste poté vypláceni dividenou 8% ročně.

Vstupte do Investiční Akademie British Asset ještě dnes

Dozvíte se informace, které vám centrální systém nikdy neřekne a jako odměnu za úspěšné studium dostanete privátní britské akcie, stanete se Komunitním Investorem. Za vaši investici do studia vás odměníme hned třikrát:

A) vzděláním

B) možností cestovat již v průběhu studia

C) bonusovou akcií s výnosem 8% ročně a majitelskými právy

Využijte tuto jedinečnou šanci, rozhodněte se pro studium, vyberte si projekt British Asset, který se vám líbí a jehož bonusovou akcii dostanete na konci studijního cyklu. Studujte, cestujte   a vydělávejte s British Asset Investiční Akademií.

Upozornění: Informace, které se dozvíte v průběhu studia Investiční Akademie jsou z oblasti neregulovaných investic, mimo dozor a dosah centrálních autorit. Česká jazyková mutace neznamená český projekt, ani aktivity na území České Republiky. Pokud Vás toto upozornění zarazilo, nebude tato příležitost pro vás. Pokud naopak chápete povahu této příležitosti, pak jste na správném místě, ve správný čas.

BRITSKÁ TRADICE A PRÁVO s INOVATIVNÍ PLARTFORMOU

Unikátní spojení investičních projektů podle britského práva s inovativní platformou sdílené ekonomiky s výnosem 8% až 10% a majitelskými právy!